Asertywność w pracy

Termin asertywność oznacza wyrażanie własnego zdania, poglądów czy emocji w sposób zrównoważony, bez agresji czy naruszania prawa. Człowiek asertywny jest osobą, która ma poczucie własnej wartości na właściwym poziomie, ani za niskie ani za wysokie. Osoba ta jest świadoma swoich atutów i umiejętności, pewna w swojego zdania. Zdaje sobie sprawę z tego co lubi a czego nie. Osoba asertywna szanuje i akceptuje samą siebie, postępując w zgodzie ze sobą.
W nowoczesnych firmach asertywność jest cechą nie tylko bardzo przydatną, ale i bardzo docenianą przez pracodawców. Bardzo ważne jest, aby była ona wypośrodkowana, ponieważ zbyt duża może spowodować to, ze współpracownicy odwrócą się od takiej osoby i nie będzie ona lubiana. Zbyt mała natomiast spowoduje, ze osoba taka może być odebrana jako leniwa, która nie stara się uczestniczyć w rozwoju firmy.
Osoba asertywna w pracy musi przede wszystkim szanować zdanie i opinię innych pracowników. Powinna także być świadoma swoich praw i obowiązków w miejscu pracy, począwszy od szacunku dla własnej osoby, na wymiarze czasu pracy kończąc. Asertywny pracownik nie daje się wykorzystywać ani szefowi ani kolegom z pracy.
Asertywność w pracy opiera się także na braniu odpowiedzialności za swoje czyny i słowa, a także na odmawianiu czegoś bezpośrednio, bez zbytniego rozwodzenia się nad powodem odmowy.
Asertywność to cecha bardzo potrzebna zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Wielu ludzi ma jednak problem z rozsądna odmową i przez to są obciążeni nadmiarem obowiązków, z którymi nie mogą sobie poradzić. Asertywności można się nauczyć na różnych warsztatach i szkoleniach, ale można ją także ćwiczyć indywidualnie w pracy.