Masz prawo

Każdemu człowiekowi przysługują te same prawa – nie ważne jakiej płci, wieku, pochodzenia, pełnionej funkcji, statusu społecznego. Tak samo każdy człowiek powinien egzekwować swoje prawa bez naruszania praw innych osób. Równość jest podstawą asertywnego życia.
Spoglądając szeroko na prawa jednostki, możemy pomóc sobie w przeciwdziałaniu siłom które przeciwstawiają nas sobie i powodują konflikty między narodami. Wszyscy jesteśmy zależnymi od siebie ludźmi i potrzebujemy do przetrwania wzajemnego wsparcia i zrozumienia.
Niektórym może się wydawać że ktoś może być ważniejszy od kogoś innego. Często społeczeństwo ocenie innych ludzi na podstawie skali jaką sobie wykreowało. Na skalę taką składa się: status finansowy, posiadana wiedza czy umiejętności. Zastanów się nad stwierdzeniami:

dorośli są ważniejsi od dzieci
szefowie są ważniejsi od swoich podwładnych
mężczyźni są ważniejsi od kobiet
biali są ważniejsi od ludzi innych ras
lekarze są ważniejsi od hydraulików
nauczyciele są ważniejsi od uczniów
politycy są ważniejsi od wyborców
generałowie są ważniejsi od szeregowców
zwycięzcy są ważniejsi od przegranych
Amerykanie są ważniejsi od obcokrajowców

Niestety wiele organizacji społecznych ma zdolność do podtrzymywania tych mitów i pozwala traktować osoby pełniące niższe role jako istoty mniej wartościowe.

Nie pozwól aby lęk doprowadził cię do uzależnienia, nie szukaj ulgi w alkoholu, odwiedź serwis leczyc.pl/oferta/, gdy smutek i przygnębienie są Twoim dominującym nastrojem przez co najmniej kilka tygodni, może czas aby skonsultował Cię psychiatra Warszawa. minęły czasy gdy wizyta u tego specjalisty stygmatyzowała, nie wstydź się, lepiej dobrze żyć, niż stale odczuwać lęk.

Dodaj komentarz